Hippisch Platform Ermelo
Nieuws
Ruiter- en menroutes
Routekaarten
Nuttige adressen
Gemeente Ermelo
Foto's
Contact
Welkom

Hartelijk welkom op de officiële website van de Stichting Hippisch Platform Ermelo (HPE).

Op deze site kunt u verder allerlei informatie verkrijgen over het recreatieve paardrijden en mennen in de gevarieerde Veluwse natuur van de regio Ermelo (Gld.). NIEUWS
De vierde Ermelose PaardenToerTocht vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 mei.
Zie Inschrijfformulier 
en flyer.
De geheel verzorgde tocht voor menners en ruiters van (naar keuze) 15 of 25 km voert dit jaar langs de Ermelosche Heide
en door de bossen van landgoed Nieuw Groevenbeek.
De start- en finishlocatie is de manege van psv Het Veluws Ros, Fazantlaan 8. 3852 AM Ermelo.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen via: info@hippischplatformermelo.nl  


Ermelo beschikt over ruim 95 kilometer ruiter- en menpaden door bos,
natuur- en heidegebieden van de gemeente, maar ook van Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap. 

Deze routes zijn toegankelijk zonder ruiter- of koetsiersbewijs. 

Ook de Veluwe Trail  van de Stichting Hippisch Toerisme Nederland heeft een mooie, doorgaande en goed gemarkeerde route over Ermelo's grondgebied.

In de regio zijn voldoende rustplaatsen voor paard,
ruiters en aanspanningen.

Meerdaagse tochten behoren eveneens tot de mogelijkheid.
Tijdelijke stalling voor uw paard of pony en overnachting
voor ruiters/menners leveren, ongeacht het seizoen, leveren
in de gemeente Ermelo gewoonlijk geen problemen op. 

                                                                                                   

De Stichting Hippisch Platform Ermelo wil het paardentoerisme in de gemeente Ermelo en omgeving bevorderen en heeft als algemene, ideële doelstellingen:

a) het behartigen van belangen van ruiters en menners die gebruik maken van ruiter- en menpaden in de regio Ermelo en
b) het bevorderen van de ruiter- en mensport in de buitengebieden van de gemeente Ermelo.


Met een dubbelspan over de Ermelosche Heide

Deze doelstellingen probeert de stichting te bereiken door:
- het beschrijven en aangeven van ruiter- en menroutes met opstap- en rustplaatsen;
- het signaleren (en zo mogelijk voorkomen) van onveilige situaties en oversteekplaatsen;
- te pleiten voor een goed onderhoud van ruiterpaden en menroutes en een verbetering van de bewegwijzering bij de betreffende
  terreineigenaren en instanties;
- het onderhouden van een relevant netwerk.


Het bestuur van de Stichting Hippisch Platform Ermelo bestaat uit ruiters en menners met ruime ervaring in de recreatieve men- en ruitersport.
Zij kennen de regio goed. Regelmatig inspecteren zij de ruiter- en menpaden.


Kortom: het Hippisch Platform Ermelo is dè informatiebron voor de hippische buitensport in de regio Ermelo.


...of met een enkelspan

Welkom
Nieuws
Ruiter- en menroutes
Routekaarten
Nuttige adressen
Gemeente Ermelo
Foto's
Contact