Hippisch Platform Ermelo
Welkom
Ruiter- en menroutes
Routekaarten
Nuttige adressen
Gemeente Ermelo
Foto's
Contact
Nieuws

► Het bestuur van de stichting Hippisch Patform Ermelo is mede participant in het project Ermelo HorseLive, dat eind mei 2014 van start is gegaan. Met dit project is een aanvang gemaakt om het ´hippisch toerisme´ in Ermelo en omgeving actief te promoten. 
In dit unieke project werken ondernemers, de VVV, maneges en recreatieve ruiters-menners op bijzondere wijze samen.
 
► Het bestuur van de stichting Hippisch Platform Ermelo heeft besloten samen te gaan werken met de stichting Ruiteren en mennen. Dit heeft er direct toe geleid dat de regio Ermelo nu ook staat vermeld op de website www.ruiterenenmennen.nl    
   

► De stichting Hippisch Platform Ermelo heeft acties ondersteund tegen gedeeltelijke afsluiting van de Allee, tussen de Veenweg en de Oude Zwolseweg, voor ruiters en menners. Het Geldersch Landschap was dit van plan in verband met het voornemen daar een Wildobservatiepost (wop) te realiseren. De stichting Hippisch Platform Ermelo is van mening dat de afsluiting van deze belangrijke verbindingsroute tussen Ermelo en Staverden-Vierhouten-Elspeet en Speuld niet perse noodzakelijk is en dat een veilige alternatieve route nauwelijks te verwezenlijken is. De stichting is blij met het besluit  van Het Geldersch Landschap om definitief af te zien van de bouw van een wop.
 
► Er is een ATB-suggestie-route uitgezet. Deze begint bij het Veluwe-transferium bij het Van der Valk-hotel te Harderwijk. De route is gemarkeerd met een zwarte driehoek en twee zwarte bolletjes op een wit schild. De route kruist echter ruiter- en menpaden op onverwachte plaatsen. Dit geldt met name voor het pad evenwijdig aan de Leuvenumseweg (N 302, vanaf de Koesteeg tot de rotonde), dat doorloopt via het natuurgebied van Natuurmonumenten tot in De Haspel.
Het betreft hier vooralsnog een proef.
Ons advies: blijf alert en houd rekening met elkaar!
Reacties kunt u sturen naar
info@hippischplatformermelo.nl  

ATB-route-aanduiding

De ATB-suggestie-route-aanduiding                                                                                                                            
                                                                                          

► Er is door de gemeente Ermelo groot onderhoud gepleegd aan ruiterpaden en menroutes in de gemeentebossen. Het resultaat is goed zichtbaar op het menpad vanaf de begraafplaats richting Schoolweg. Door noodzakelijke bezuinigingen en het groeizame weer in 2014
 is er echter nog veel achterstallig onderhoud.


► Incidenteel worden er nog steeds crossmotors en zelfs quads gesignaleerd op ruiter- en menpaden in het Tonselse Veld en de Haspelberg.
Gelieve, zo mogelijk, kentekens te noteren.
Deze kunt u doorgeven aan info@hippischplatformermelo.nl

► De menroute naar de hei, via camping De Paalberg en  't Vennetje (Kriemelberg), kan incidenteel afgesloten zijn met een slagboom.
Dit gebeurt als er op de Ermelosche Heide legeroefeningen plaatsvinden.
 


't Vennetje bij de Kriemelberg► Op zaterdag 22 oktober 2011 organiseerde Natuurmonumenten een zogenaamde Meehelpdag. Met een aantal vrijwilligers werden de ruiter- en menpaden in De Haspel, het fraaie recreatiegebied tussen Ermelo en Harderwijk, grondig onder handen genomen. Er werd snoeiwerk verricht. Kuilen in de ruiterpaden werden met zand gedicht en de bewegwijzering werd verbeterd. De deelname uit Ermelo was helaas beperkt. Meer over deze succesvolle aanpak van Natuurmonumenten en gebruikers leest u op 
http://www.destentor.nl/regio/veluwewest/9728594/De-Haspel-krijgt-stevige-opknapbeurt.ece
Deze vrijwilligersdag werd succesvol herhaald op 20 oktober 2012. Ook toen werd weer een stevig traject van de ruiter- en menpaden gesnoeid. 

► De Stentor van donderdag 20 oktober 2011 heeft als eerste regionale krant aandacht besteed aan het Hippisch Platform Ermelo. Het artikel treft u aan op http://www.destentor.nl/regio/veluwewest/9704715/Hippisch-Platform-Ermelo.ece 

Welkom
Nieuws
Ruiter- en menroutes
Routekaarten
Nuttige adressen
Gemeente Ermelo
Foto's
Contact